Ochrana oznamovatele

 

Ochrana oznamovatele

V souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou oznamovatelé podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému e mailem, telefonicky nebo na žádost oznamovatele osobně.

Společnost BEMETA DESIGN s.r.o. tímto výslovně deklaruje, že vnitřní oznamovací systém je určen a jeho použití je rozhodnutím společnosti vyhrazeno pouze pro osoby, které pro společnost vykonávají práci nebo jinou podobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Oznámení je možné podat prostřednictvím níže uvedené etické linky nebo s využitím kontaktů na příslušné osoby k výkonu činnosti podle § 11 zák. č. 171 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Etická linka BEMETA DESIGN s.r.o. 

 

E-mailem: eticka.linka@bemeta.cz

Telefonicky:   první středa v měsíci 9:00 – 12:00 hodin           (telefonní čísla „Příslušných osob“ viz níže)

Osobně:         první středa v měsíci 8:00 – 09:00 hodin

 

Osoby příslušné k výkonu činnosti podle § 11 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

 

Kontaktními osobami a příslušnými osobami k výkonu činnosti podle §11 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů jsou:

Žalkovská Pavlína       (+420 603 718 234) - příslušná osoba

Říhová Elena                (+420 727 811 552) - zástupce příslušné osoby

Novotná Sylva              (+420 720 022 503) - zástupce příslušné osoby

 

 

 

Pokud oznamovatel nebude chtít využít oznamovacího systému BEMETY DESIGN s.r.o. tak může oznámení podat přímo Ministerstvu spravedlnosti.

 

Oznámení nelze podat anonymně. Příslušná osoba se anonymními oznámeními nebude zabývat. Oznámení je standardně vyřešeno do 30 dnů od jeho podání. V odůvodněných případech je lhůta delší. O prodloužení lhůty však bude oznamovatel informován.

 

Příslušná osoba neposkytne třetím osobám informace, které by účel oznámení, oznamovatele samotného a další osoby, byly způsobilé, jakkoliv ohrozit.